Grafisk profil

Lunds kommuns kommunikationsplattform och grafiska riktlinjer.

Plattform betyder att det är ett utgångsläge för arbetet med kommunikation, varumärke, profilering och marknadsföring för de kommunala verksamheterna i Lund. Gemensam betyder att den gäller för samtliga anställda, enheter, institutioner, förvaltningar, bolag, stiftelser och, självklart, det kommunövergripande arbetet. När vårt sätt att agera och uppträda, vårt sätt att informera och kommunicera, vårt sätt att se på oss själva och våra värden och vår grafiska manual med sina identitetstecken hänger ihop och agerar integrerat så växer vår förmåga att vara attraktiva och konkurrera.

Kommunikationsplattformen består av

  • kommunikationspolicy
  • varumärkesstrategi
  • profilhandbok 
  • grafisk manual.

Kommunikationsplattformens syfte är att stödja kommunens arbete i kommunikations- och marknadsföringsfrågor.

Färger

Svart
CMYK 0/0/0/100
PMS Process black
RGB 0/0/0
HEX #000000

Mörkt grå
CMYK 0/10/22/85
PMS Pantone 404
RGB 72/69/61
HEX #48453d

Ljus grå
CMYK 0/0/7/20
PMS Pantone 413
RGB 216/216/207
HEX #d8d8cf

Röd
CMYK 0/100/100/15
PMS Pantone 1805
RGB 171/15/18
HEX #ab0f12

Gul
CMYK 0/25/100/0
PMS Pantone 123
RGB 238/194/17
HEX #eec211

Grön
CMYK 80/0/100/45
PMS Pantone 357
RGB 63/110/45
HEX #3f6e2d

Huvudtypsnitt

Brandon text och FF Absara. I arbetsdokument, skrivelser etc används brukstypsnitten Arial och Times New Roman.

Typsnittet på lund.se är Tahoma/Verdana.

Relaterad information

Kontakt

Pressansvarig

Telefon: 046-359 49 00
E-post: press@lund.se