Sammanträdestider, vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdestider 2018

Onsdagen den 31 januari, kl 18.00

Onsdagen den 14 februari, kl 17.00

Onsdagen den 14 mars, kl 17.00

Onsdagen den 18 april, kl 17.00

Tisdagen den 8 maj, kl 17.00

Tisdagen den 19 juni, kl 17.00

Tisdagen den 18 september, kl 17.00

Onsdagen den 24 oktober, kl 17.00

Onsdagen den 12 december, kl 13.00

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se