Sammanträdestider, vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens sammanträdestider

Sammanträdestider 2019

Onsdagen den 23 januari, kl 17.00

Onsdagen den 13 februari, kl 17.00

Onsdagen den 13 mars, kl 17.00

Onsdagen den 10 april, kl 17.00

Onsdagen den 15 maj, kl 17.00

Onsdagen den 19 juni, kl 17.00

Onsdagen den 18 september, kl 17.00

Onsdagen den 23 oktober, kl 17.00

Onsdagen den 18 december, kl 13.00

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se