Att arbeta med valet, röstmottagare

Nästa val, val till Europaparlamentet, hålls söndagen den 26 maj 2019.

I maj 2019 hålls val till Europaparlamentet.

Nu påbörjar valnämnden i Lund rekryteringen av medarbetare inför valet den 26 maj 2019.Vill du bli en del av gänget som arbetar med valet? Anmäl ditt intresse för att medverka på www.lund.jobbaival.se.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se