Valnämndens verksamhet

Valnämnden utgör lokal valmyndighet, vilket innebär att den ansvarar för planering och genomförande av valen till Europaparlamentet, riksdagen samt landstings- och kommunfullmäktige. Nämnden svarar också för genomförandet av nationella eller kommunala folkomröstningar.

Nästa val

Nästa val, val till Europaparlamentet, hålls söndagen den 26 maj 2019.

Vallagen

Enligt vallagen (SFS 2005:837) ska det i varje kommun finnas en valnämnd. Valnämnden utgör lokal valmyndighet, vilket innebär att den ansvarar för planering och genomförande av valen till Europaparlamentet, riksdagen samt landstings- och kommunfullmäktige. Nämnden svarar också för genomförandet av nationella eller kommunala folkomröstningar. Det är kommunen som själv bekostar det som kommunen, valnämnden och valförrättarna ska utföra. För anordnandet av förtidsröstning utgår statsbidrag enligt en särskild beräkningsmodell.

Röstning i vallokal

Huvuddelen av all röstning i valet äger rum i vallokalen på valdagen. Då går du till den vallokal, som hör till det valdistrikt där du bor. Alla vallokalerna i Lund är öppna kl 08.00-21.00 vid val till Europaparlamentet och kl 08.00-20.00 vid de allmänna valen. Uppgift om din vallokal får du på det röstkort, som skickas ut till dig inför varje val. För att kunna rösta måste du kunna styrka vem du är, dvs ha med dig legitimation (med ett foto på).

Förtidsröstning

Om du är förhindrad att rösta i din vallokal på valdagen, kan du förtidsrösta (under 18 dagar före valdagen och även på valdagen). Valnämnden ansvarar också för att anordna all förtidsröstning i kommunen inför varje val. För att kunna förtidsrösta måste du kunna styrka vem du är, dvs ha med dig legitimation (med ett foto på). Du måste också ha med dig ditt röstkort, eftersom det skall användas då din röst skickas till rätt valdistrikt.

Om du är utomlands innan valet, kan du kan förtidsrösta också därifrån. Upplysningar om hur det går till kan du hitta på valmyndighetens webbplats.

Röstmottagare

Förutom att anskaffa den materiel och de lokaler, som krävs för att genomföra valet, svarar valnämnden för att rekrytera och utbilda tillräckligt antal röstmottagare och annan personal.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/valnamnden

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se