Sammanträdestider, valnämnden

Valnämndens sammanträdestider

Sammanträdestider 2019

Tisdagen den 29 januari, kl 17.30

Tisdagen den 5 mars, kl 17.30

Tisdagen den 2 april, kl 17.30

Tisdagen den 7 maj, kl 17.30

Onsdagen den 29 maj, kl 08.00 (preliminär rösträkning)

Tisdagen den 11 juni, kl 17.30

Tisdagen den 24 september, kl 17.30

Tisdagen den 3 december, kl 17.30

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se