Valnämnden

Valnämnden utgör lokal valmyndighet, vilket innebär att den ansvarar för planering och genomförande av valen till Europaparlamentet, riksdagen samt landstings- och kommunfullmäktige.

Nämnden svarar också för genomförandet av nationella eller kommunala folkomröstningar.

Nästa val

Nästa allmänna val hålls 2018 och nästa val till Europaparlamentet hålls 2019.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se