Sammanträdestider, utbildningsnämnden

Sammanträdestider 2018

Onsdagen den 24 januari, kl 17.00

Onsdagen den 14 februari, kl 17.00

Onsdagen den 28 mars, kl 17.00

Onsdagen den 18 april, kl 17.00

Onsdagen den 16 maj, kl 17.00

Onsdagen den 20 juni, kl 17.00

Onsdagen den19 september, kl 17.00

Onsdagen den 17 oktober, kl 17.00

Onsdagen den 14 november, kl 17.00

Onsdagen den 12 december, kl 17.00

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.