Sammanträdestider, utbildningsnämnden

Sammanträdestider, utbildningsnämnden

Sammanträdestider 2019

Onsdagen den 23 januari, heldag

Onsdagen den 13 februari, kl 17.00

Onsdagen den 20 mars, kl 17.00

Onsdagen den 17 april, kl 17.00

Onsdagen den 15 maj, kl 17.00

Onsdagen den 18 juni, kl 17.00

Onsdagen den 18 september, kl 17.00

Onsdagen den 16 oktober, kl 17.00

Onsdagen den 13 november, kl 17.00

Onsdagen den 11 december, kl 17.00

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.