Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden är den politiska styrelsen för utbildningsförvaltningen.

Utbildningsförvaltningen bedriver följande verksamheter:

 • Gymnasieskola
 • Gymnasiesärskola
 • Vuxenutbildning (grundläggande, gymnasial, yrkeshögskola och särvux
 • Svenskundervisning för invandrare (SFI)
 • ModersmålsverksamhetInternationell grundskola
 • IKT- samordning (tillsammans med barn- och skolförvaltningarna)
 • Samordnande skolhälsovård (tillsammans med barn- och skolförvaltningarna
 • Systemansvar för skolväsendets register- och verksamhetsprogram (tillsammans med barn- och skolförvaltningarna.)
 • Tillsyn och godkännande för enskilda förskolor och fristående skolbarnsomsorg
 • Insyn i fristående grund- och gymnasieskolor
 • Kommunens kontakt med enskilda förskolor och fristående skolor

Öppna nämndsmöten för allmänheten

Nämndens sammanträden är offentliga och allmänheten är varmt välkommen att vara med och lyssna. Om det finns sekretessärenden och/eller myndighetsutövning med på agendan så hanteras de allra sist på mötet inom stängda dörrar.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.