Sammanträdestider, tekniska nämnden

Sammanträdestider 2018

Onsdagen den 17 januari, kl 17.30 

Onsdagen den 14 februari, kl 17.30

Onsdagen den 14 mars, kl 17.30

Onsdagen den 18 april, kl 17.30

Onsdagen den 23 maj, kl 17.30

Tisdagen den 5 juni, kl 17.30

Onsdagen den 22 augusti, kl 17.30

Onsdagen den 18 september, kl 17.30

Onsdagen den 17 oktober, kl 17.30

Onsdagen den 21 november, kl 17.30

Onsdagen den 12 december, kl 17.30

Kontakt

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se