Sammanträdestider, tekniska nämnden

Tekniska nämndens sammanträdestider

Sammanträdestider 2019

Onsdagen den 16 januari, kl 17.30

Onsdagen den 13 februari, kl 17.30

Onsdagen den 20 mars, kl 17.30

Onsdagen den 10 april, kl 17.30

Onsdagen den 15 maj, kl 17.30

Tisdagen den 18 juni, kl 17.30

Onsdagen den 21 augusti, kl 17.30

Tisdagen den 17 september, kl 17.30

Onsdagen den 16 oktober, kl 17.30

Onsdagen den 20 november, kl 17.30

Onsdagen den 11 december, kl 17.30

Kontakt

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se