Sammanträdestider, socialnämnden

Sammanträdestider 2018

Onsdagen den 24 januari, kl 16.30

Onsdagen den 14 februari, kl 16.30

Onsdagen den 14 mars, kl 16.30

Onsdagen den 18 april, kl 16.30

Onsdagen den 16 maj, kl 16.30

Onsdagen den 20 juni, kl 16.30

Onsdagen den 22 augusti, kl 16.30

Onsdagen den 19 september, kl 16.30

Onsdagen den 17 oktober, kl 16.30

Onsdagen den 14 november, kl 16.30

Onsdagen den 12 december, kl 16.30

Kontakt

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se