Sammanträdestider, servicenämnden

Servicenämndens sammanträdestider

Sammanträdestider 2019

Onsdagen den 23 janauri, kl 17.00

Onsdagen den 13 februari, kl 17.00

Onsdagen den 13 mars, kl 17.00

Tisdagen den 23 april, kl 17.00

Onsdagen den 15 maj, kl 17.00

Onsdagen den 5 juni, kl 17.00

Onsdagen den 14 augusti, kl. 17.00

Onsdagen den 28 augusti, kl. 17.00

Onsdagen den 18 september, kl 17.00

Onsdagen den 16 oktober, kl 17.00

Onsdagen den 13 november, kl 17.00

Onsdagen den 11 december, kl 16.00

Kontakt

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se