Sammanträdestider, renhållningsstyrelsen

Renhållningsstyrelsens sammanträdestider

Sammanträdestider 2019

Tisdagen den 5 februari, kl 18.00

Tisdagen den 5 mars, kl 18.00

Tisdagen den 9 april, kl 18.00

Tisdagen den 4 juni, kl 18.00

Tisdagen den 13 augusti, kl 18.00

Tisdagen den 17 september, kl 18.00

Tisdagen den 15 oktober, kl 18.00

Tisdagen den 19 november, kl 18.00

Tisdagen den 10 december, kl 18.00

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se