Renhållningsstyrelsen

Lunds renhållningsverk, LRV, samlar in allt hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i Lunds kommun.

Därutöver utförs gångbanerenhållning på uppdrag av drygt 3000 fastighetsägare och gaturenhållning till tekniska förvaltningen. Renhållningsverket har också avtal med förpacknings- och tidningsinsamlingen att samla in returmaterial via återvinningsstationer och fastighetsnära insamling i kommunen. Avtal finns också med vissa företag att ta hand om allt avfall från dessa. Verksamheten kännetecknas av att resurser ska sparas och miljön ska skyddas.

Verksamheten har funnits organiserad i Lund i över 118 år.

I "Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp" 2002/2003:117, kretsloppspropositionen, som presenterades i maj 2003 sätts mål om biologisk behandling av matavfall. Renhållningsverket ska bedriva utvecklingsarbete och verksamheter som leder till att de nationella målen kan uppfyllas. Insamling av matavfall sker främst från villahushåll, restauranger och är under utveckling för flerhushållsbostäder.

Relaterad information

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se