Sammanträdestider, överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens sammanträdestider

Sammanträdestider 2019

Onsdagen den 23 januari, kl 14.00

Onsdagen den 13 februari, kl 14.00

Onsdagen den 13 mars, kl 14.00

Torsdagen den 11 april, kl 14.00

Onsdagen den 15 maj, kl 14.00

Tisdagen den 11 juni, kl 14.00

Onsdagen den 17 juli, kl 14.00 (preliminärt, för akuta ärende)

Onsdagen den 14 augusti, kl 14.00

Onsdagen den 11 september, kl 14.00

Onsdagen den 16 oktober, kl 14.00

Onsdagen den 13 november, kl 14.00

Onsdagen den 4 december, kl 14.00

Kontakt

Överförmyndarnämnden

PostadressBox 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Kiliansgatan 12, Lund (till och med 27 mars), Bangatan 8 (från och med 2 april)
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: ofn@lund.se
Öppettider: Överförmyndarnämndens expedition har besökstid och telefontid helgfria vardagar klockan 1012. Övriga tider kan besök ske enligt överenskommelse.