Sammanträdestider, överförmyndarnämnden

Sammanträdestider 2018

Tisdagen den 16 januari, kl 14.00

Måndagen den 5 februari, kl 14.00

Onsdagen den 7 mars, kl 14.00

Tisdagen den 10 april, kl 14.00

Måndagen den 7 maj, kl 14.00

Onsdagen den 13 juni, kl 14.00

Tisdagen den 10 juli, kl 14.00 (preliminärt)

Tisdagen den 14 augusti, kl 14.00

Onsdagen den 5 september, kl 14.00

Måndagen den 1 oktober, kl 14.00

Tisdagen den 6 november, kl 14.00

Onsdagen den 5 december, kl 14.00

Kontakt

Överförmyndarnämnden

PostadressBox 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Kiliansgatan 12, Lund (ingång från gården)
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: ofn@lund.se
Öppettider: Överförmyndarnämndens expedition har besökstid och telefontid helgfria vardagar klockan 1012. Övriga tider kan besök ske enligt överenskommelse.