Överförmyndarnämnden

I varje kommun ska finnas en överförmyndarfunktion. I Lunds kommun finns en överförmyndarnämnd, vars ledamöter väljs av kommunfullmäktige.

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Nämnden sammanträder en gång i månaden och vid behov.

Förvaltningen kring att utse lämpliga personer som gode män, förvaltare och förmyndare sköts av överförmyndarenheten och dess tjänstemän.

Relaterad information

Kontakt

Överförmyndarnämnden

PostadressBox 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Kiliansgatan 12, Lund (till och med 27 mars), Bangatan 8 (från och med 2 april)
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: ofn@lund.se
Öppettider: Överförmyndarnämndens expedition har besökstid och telefontid helgfria vardagar klockan 1012. Övriga tider kan besök ske enligt överenskommelse.