Sammanträdestider, miljönämnden

Sammanträdestider 2018

Torsdagen den 1 februari, kl 18.00

Torsdagen den 8 mars, kl 18.00

Torsdagen den 12 april, kl 18.00

Torsdagen den 17 maj, kl 18.00

Torsdagen den 7 juni, kl 18.00

Torsdagen den 13 september, kl 18.00

Onsdagen den 10 oktober, kl 18.00

Torsdagen den 8 november kl 18.00

Torsdagen den 6 december, kl 16.00

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se