Sammanträdestider, miljönämnden

Sammanträdestider för miljönämnden

Sammanträdestider 2019

Onsdagen den 30 januari, kl 18.00

Torsdagen den 7 mars, kl 18.00

Torsdagen den 11 april, kl 18.00

Torsdagen den 9 maj, kl 18.00

Torsdagen den 13 juni, kl 18.00

Torsdagen den 12 september, kl 18.00

Torsdagen den 10 oktober, kl 18.00

Torsdagen den 14 november kl 18.00

Torsdagen den 12 december, kl 16.00

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se