Sammanträdestider, byggnadsnämnden

Sammanträdestider för byggnadsnämnden

Sammanträdestider 2019

Torsdagen den 24 januari, kl 17.00

Torsdagen den 14 februari, kl 17.00

Torsdagen den 21 mars, kl 17.00

Torsdagen den 11 april, kl 17.00

Torsdagen den 16 maj, kl 17.00

Tisdagen den 18 juni, kl 17.00

Torsdagen den 22 augusti, kl 17.00

Tisdagen den 17 september, kl 17.00

Torsdagen den 17 oktober, kl 17.00

Torsdagen den 21 november, kl 17.00

Torsdagen den 12 december, kl 17.00

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se