Sammanträdestider, barn- och skolnämnden

Sammanträdestider, barn- och skolnämnden

Sammanträdestider 2019

Onsdagen den 23 januari, kl 17.00

Onsdagen den 27 februari, kl 17.00

Onsdagen den 20 mars, kl 17.00

Onsdagen den 24 april, kl 17.00

Tisdagen den 28 maj, kl 17.00

Onsdagen den 19 juni, kl 17.00

Onsdagen den 28 augusti, heldag

Onsdagen den 18 september, kl 17.00

Onsdagen den 23 oktober, kl 17.00

Onsdagen den 20 november, kl 17.00

Onsdagen den 11 december, kl 17.00

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se