Barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden ansvarar för förskole- och grundskoleverksamhet samt skolbarnomsorgen i Lunds kommun.