Möten och protokoll

Här hittar du kommunens protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna. I vissa fall publiceras även kallelsen till sammanträden.

Dataskyddsförordningen

De publicerade handlingarna har anpassats efter dataskyddsförordningen och kan därför skilja sig något från det orginaldokumenten. Begränsningar kan också finnas på grund av offentlighets- och sekretesslagen. Du kan begära ut originalhandlingen från oss med stöd av offentlighetsprincipen.

Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks i samband med behandlingen av personuppgifter. Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter i protokoll och föredragningslistor är respektive nämnd.

Letar du efter ett protokoll som saknas här?

Saknar du protokoll från en nämnd? Kontakta varje nämnds förvaltning på telefon 046-359 50 00.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/motenprotokoll