Möten och protokoll

Här hittar du kommunens protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna. I vissa fall publiceras även kallelsen till sammanträden.

Personuppgiftslagen

De publicerade handlingarna har anpassats efter bestämmelserna i personuppgiftslagen och återger därför ibland inte den ordagranna lydelsen av det ursprungliga dokumentet. Begränsningar kan också förekomma med hänsyn till offentlighets- och sekretesslagen. Originalhandlingen kan begäras ut från myndigheten med stöd av offentlighetsprincipen.

Personuppgiftslagen har till syfte att skydda människor så deras personliga integritet inte kränks i samband med behandlingen av personuppgifter. Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter i protokoll och föredragningslistor är respektive nämnd.

Letar du efter ett protokoll som saknas här?

Saknar du protokoll från en nämnd? Kontakta varje nämnds förvaltning på telefon 046-359 50 00.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/motenprotokoll