Allmänna val 2018

Söndagen den 9 september 2018 var det allmänna val. De allmänna valen är sammanlagt tre, val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige (det vill säga fullmäktige i Region Skåne) och val till kommunfullmäktige (i Lunds kommun).

Valet till riksdagen

Valet till riksdagen avser de ledamöter som representerar oss medborgare där. Riksdagen, som består av 349 ledamöter, är den högsta beslutande församlingen i landet.

Valet till Region Skåne

Valet till fullmäktige i Region Skåne avser de ledamöter som representerar oss medborgare i Region Skåne.

Valet i din kommun, Lund

Valet till kommunfullmäktige avser de sammanlagt 65 ledamöterna som representerar oss Lundabor där.

Ansvar för genomförande av valen

I varje kommun ansvarar valnämnden för valets genomförande.

Det kommer finnas flera möjligheter att rösta:

  • Röstning på valdagen i vallokalen
  • Förtidsröstning
  • Röstning i utlandet
  • Röstning med bud

Mer information

Mer information om vårt valsystem i Sverige hittar du på Valmyndighetens webbsidor, www.val.se

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/val