Utbildningsnämnden – aktuella beslut i mars 2020

25 mars, 2020

Preliminärt fastställande av elevplatser årskurs 1 i gymnasieskolan läsåret 2020/21. Det var ett av ärendena som togs upp på utbildningsnämndens sammanträde i mars.

Här hittar du alla handlingar.

Gymnasieplatser läsåret 2020/21

Utbildningsnämnden beslutade att fastställa preliminärt antal elevplatser i årskurs 1 på nationella program i gymnasieskolan i Lund läsåret 2020/21. Totalt föreslogs 2418 platser på nationella program till årets 2564 förstahandssökande till nationella program. Siffrorna inkluderar gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen.

De senaste åren har sökandesiffrorna till Lund successivt ökat, med en avvikelse föregående år då antalet förstahandssökande sjönk i förhållande till antal sökande tidigare år. Totalt 2661 elever har sökt i första hand till Lunds kommunala gymnasieskolor i år (inklusive särskola och introduktionsprogram) vilket är en ökning jämfört med förra årets 2548 ansökningar i mars månad.

Av de sökande är 1025, 39 % från Lunds kommun och 1636, 61 % från annan kommun. Andelen från annan kommun har minskat med en procentenhet sen förra året. När man tittar på de sökande från andra kommuner i Skåne är det samma bild som tidigare år med många sökande från våra kranskommuner, Kävlinge, Lomma och Staffanstorp.

Totalt av de sökande har 13 % valt yrkesförberedande program, vilket är tre procentenheter lägre än förra året vid samma tid.

Sammanträdestider och ledamöter i utbildningsnämnden hittar du här.

Samtliga sammanträdeshandlingar som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till utbildningsnämndens möten finns tillgängliga här.

Protokollet från det senaste sammanträdet publiceras så snart det är justerat.