Kommunens officiella anslagstavla blir digital vid årsskiftet

18 december, 2017

I och med den nya kommunallagen som börjar gälla från årsskiftet, blir kommunens officiella anslagstavla digital.

Kommunens officiella anslagstavla som innehåller tillkännagivanden, kungörelser m.m. finns idag på Rådhuset, Stortorget. Denna anslagstavla kommer att bli helt digital vid årsskiftet och den fysiska tavlan kommer därefter att sluta användas.

Bakgrunden till förändringen är den nya kommunallagen (2017:725) som träder i kraft den 1 januari 2018. I denna är det fastslaget att den här typen av anslagstavlor ska vara enbart digitala.

Var hittar jag anslagstavlan i fortsättningen?

Du når anslagstavlan på följande webbadress: www.lund.se/anslagstavlan.

Om du behöver låna en dator så finns det att möjlighet att göra det i Kristallen på Brotorget 1 och i våra bibliotek.