Lund i sociala medier

Lunds kommun använder också sociala medier för att kunna kommunicera och föra en dialog med dig som medborgare. De sociala medierna ska fungera som ett komplement till webbplatsen lund.se. Här hittar du de sociala mediekanaler som drivs av Lunds kommun.

Allmän handling

Vi vill uppmärksamma dig på att allt som publiceras i våra kanaler i sociala medier är allmän handling.

Tänk på att inte lägga ut känslig information, som till exempel personuppgifter eller känsligt material (sekretess). För sådana ärenden gäller våra andra kontaktvägar som e-post, telefon eller brev. 

Tänk också på att inte lägga ut fotografier eller film på människor utan tillåtelse och att inte publicera reklam för till exempel produkter.

Lunds kommun förbehåller sig rätten att plocka bort inlägg och vi anmäler till polis om brottsligt material skulle förekomma.

Kontakta oss

Har du frågor om Lunds kommuns sociala mediekanaler kan du kontakta enheten för strategisk kommuniktion.

Kontakta kommunikationsenheten i Lunds kommun

Kommunens kanaler i sociala medier

Kommungemensamma sidor

Lunds kommun på Facebook

Lunds kommun på Twitter 

Lunds kommun på Instagram (stafettkonto om att jobba i Lunds kommun) 

Leve Lund på Instagram (lyfter goda initiativ i Lunds kommun)

Lunds kommun på YouTube

Lunds kommun på LinkedIn

Kultur, fritid och arbete

Kultur

Bibliotek

Fritid

Arbete

Miljö och natur

Skolor och förskolor

Förskolor

Grundskolor

Gymnasieskolor

Stadsutveckling

Vård, omsorg och sociala frågor 

Övriga sidor

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/socialamedier