Upptäck Dalby i Lunds kommun

Dalby är en tätort med anor. Namnet härstammar från 1100-talet och orten är hem för Nordens äldsta stenkyrka, Dalby kyrka. I dag bor här 6 800 invånare med en medelålder på 40 år. I Dalby ligger även Sveriges minsta nationalpark, Dalby Söderskog.

Snabbfakta om Dalby

Folkmängd: 6 821 (2020)

Medelålder: 40 år

Flyttnetto: +335 (2020)

Invånartäthet: 1 531 invånare per kvadratkilometer (2015)

Idrott och aktiviteter

Det finns många aktiva föreningar i Dalby. Du kan enkelt ta dig ut i de vackra omgivningarna för en promenad eller joggningstur. Intresserad av en odlingslott? I Dalby finns Pinnmöllan.

Dalby idrottsplats

Dalbybadet

Dalby fälad no 5

Naturum Skrylle

Norrevångsparken i Dalby

Dalby Söderskog och Norreskog

Odlingslotter i Lunds kommun

Parken Trekanten

I centrala Dalby ligger parken Trekanten, med anor från sekelskiftet 1900. 2020-2021 byggdes parken och de omgivande gatorna om med nya träd, mer plats för gående och cyklister och återanvänd gatsten.

 

Bygg- och utvecklingsprojekt i Dalby

I Dalby planeras det för nya bostadsområden i området som kallas Kvarnskon och Vattenrännan mellan Veberödsvägen, Pinnmöllevägen och Östra Möllavägen. På Veberödsvägen föreslås en ny busshållplats med trafik mot Lund och Malmö. I anslutning till hållplatsen planeras det för ett torg med lokaler. Området kommer att byggas i etapper och stå färdigt 2026. Om några år kommer Tegelbruksparken att vara ett rekreationsområde som binder samman de äldsta östra delarna av Dalby och det nya bostadsområdet Påskagänget. Nu saneras marken eftersom delar av området förorenats efter att ha använts som soptipp mellan 1940 och 1970. 

Detaljplan för Dalby

Tegelbruksparken i Dalby

Träffpunkt, bibliotek, byaråd och fritidsgård

Träffpunkt Dalby är en mötesplats för seniorer, en plats för social samvaro och aktiviteter av olika slag. Här kan du spela kortspel, sjunga allsång, delta på fester och följa med på utflykter.

Träffpunkt Dalby

Dalby bibliotek finns på Allégatan 1A och har meröppet. Du hittar aktuella öppettider hos folkbiblioteken.

Folkbibliotekens öppettider

Dalby Byaråd är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som ska verka för att Dalbybornas intressen tillvaratas. 

Så här arbetar Dalby Byaråd

Fritid Dalby finns på Tingsgatan 8 och erbjuder bland annat möjligheter att spela musik i replokal och dans i välutrustad danssal. 

Se vad som är på gång hos Fritid Dalby

Skolor och förskolor i Dalby

I Dalby finns det fem kommunala och fem fristående förskolor.

Hitta rätt förskola för dig

I Dalby finns tre kommunala och två fristående grundskolor. 

Lista över grundskolor i Lunds kommun

Dalbys historia

De äldsta delarna av Dalby som finns i dag, med kyrkan, Kungsgården och klostret, är från 1000-talet. År 1060 skapades stiften Lund respektive Dalby från Roskilde stift, men 1066 slogs de två stiften ihop till Lunds stift när Lunds biskop dog och biskop Egino av Dalby flyttade över biskopsstolen till Lund. Heligkorskyrkan, som byggdes år 1060, är Nordens äldsta bevarade stenkyrka. Dalby blev tingsplats 1688 för Bara och Torna häraders domsaga. och 1783 byggdes tingshuset som finns kvar än i dag. 

1862 bildades Dalby landskommun, som utökades 1952. 1974 slogs Dalby kommun ihop med Lunds kommun. 

1892 kom järnvägen till Dalby när orten anslöts till sträckan Malmö–Tomellilla och tågen gick fram till 1987 när sista sträckan för godstrafiken lades ner. Du kan fortfarande cykla eller gå på den gamla banvallen mellan Dalby och Torna Hällestad.

Längs gamla Veberödsvägen startades 1892 en stenkross. Från 1898 bröts där sten, som till stor del gick till järnvägen som höll på att byggas. Betongmaterialet Siporex utvecklades under 1930-talet och fabriken hade som mest flera hundra anställda. Tillsammans med stenindustrin under 1950- och 1960-talen gjorde detta att Dalby växte. Området norr om Östra Mölla, Nyvång, byggdes. Befolkningen växte snabbt, från 1960-talets 1 460 invånare till 4 400 invånare 1980. 

Vill du veta mer om Dalbys historia finns det mycket material hos stadsarkivet. 

Sök i stadsarkivet

Prata med oss på Facebook

Medborgarcenter Dalby

Adress: Allégatan 1 A, 247 54 Dalby
Telefon: 046-359 63 48 
E-post: medborgarcenter.dalby@lund.se 

Öppettider

Måndag: kl. 14 – 18
Tisdag: kl 10 – 12, 13 – 16
Onsdag: kl 13 – 16
Torsdag: kl 10 – 12, 13 – 16

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/dalby