Fond för sjuka och behövande

Du som är folkbokförd i Lund kan ansöka om pengar ur socialförvaltningens fond för sjuka och behövande. Fondmedel kan sökas för ändamål som försämrad ekonomi, mediciner, julklappar, busskort.

  • Du ska inte söka fondmedel för sådant som du kan få eller redan får försörjningsstöd (socialbidrag) för.
  • Du kan inte få fondmedel om du har egna tillgångar/sparmedel.

Ansökan

Ansökan ska göras på blankett och består av tre delar:

  • Personuppgifter och uppgifter om ekonomisk ställning
  • Ett personligt brev som anger skälen för ansökan med en beskrivning av din ekonomiska situation, hälsotillstånd eller andra uppgifter som visar att ansökan faller inom ramen för fondens ändamål.
  • Handlingar som styrker uppgifterna som lämnas i ansökan, t.ex. kopia av senaste deklarationen, läkarintyg etc.
  • Kontobevis skickas med för insättning av eventuell utdelning av fondmedel. (Du som redan har lämnat in kontobevis och fortfarande har samma konto behöver inte skicka in något nytt kontobevis).

Sista dag för ansökan är då 30 april respektive 31 oktober varje år.

Här kan du ladda ner blanketten för att göra ansökan.

Prioritering

När socialförvaltningen fått in din ansökan gör vår fondadministratör en bedömning av om fondmedel bör beviljas eller inte enligt följande prioritering:

  • Personer med försörjningsstöd
  • Personer med låg pension och ohälsa som kräver läkemedel
  • Personer som inte fått fondmedel de senaste 12 månaderna.

Utdelning ur fonden sker två gånger per år, i juni och i december.

Kontakt

Fondadministratör Susanne Höyer.
E-post:susanne.hoyer@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/socialafondmedel