Priser och stipendier

Lunds kommun delar årligen ut priser för olika insatser i kommunen. Lunds kommun delar ut stipendier och medel ur ett antal stiftelser som privatpersoner, föreningar eller andra organisationer kan ansöka om pengar från, du hittar dem här.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se