Bostäder

Under 2015 färdigställdes totalt 784 bostäder i Lunds kommun varav 783 bostäder i Lunds nybyggda hus och 1 i ombyggnad.

Av de nybyggda bostäderna var 51 procent hyresrätter, 37 procent bostadsrätter och 12 procent äganderätter. Det skiljer sig något från genomsnittet under 2000-talet då 45 procent av de nybyggda bostäderna varit hyresrätter, 28 procent bostadsrätter och 27 procent äganderätter.

Statistiken för ombyggda bostäder redovisas ofta separat från den gällande nybyggda. De kommande åren kommer antalet nya bostäder som tillkommer genom ombyggnation sannolikt att öka. Det beror på att flera kommande bostadsprojekt sker på fastigheter där det redan finns byggnader. Totalt har 594 bostäder tillkommit i Lunds kommun under 2000-talet på detta sätt, 2014 tillkom 1 bostad via ombyggnad.

Faktaansvarig: Jens Nilsson

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se