Kommunala studentrådet

Kommunala studentrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunpolitiker och företrädare för Lunds studentorganisationer.

Ordförande är kommunalråd Fredrik Ljunghill (M), som också har ansvar för studentfrågor i kommunpolitiken. Vice ordförande för rådet 2020/2021 är Lunds universitets studentkårers ordförande Malin Bruce. Rådet sammanträder 4–6 gånger per år.

Kommunala studentrådet ska medverka i utarbetande och uppföljning av Lunds kommuns handlingsplan för studentsamverkan. Exempel på frågor som har tagits upp i tidigare råd är studenters trygghet, bostadssituationen för studenter samt de internationella studenternas situation i Lund. Lär mer om rådets arbete i föredragningslistor och protokoll som finns listade nedan.

Kontakt

Om du vill veta mer om studentrådet kontaktar du Simon Berg, sekreterare i det kommunala studentrådet och studentsamordnare med placering på kommunkontoret.

Simon Berg, universitets- och studentsamordnare, avdelningen för ledningsstöd
E-post: simon.berg@lund.se
Telefon: 046-359 30 51

Sammanträdestider 2020

  • 8 september
  • 21 oktober
  • 3 december

Representanter i kommunala studentrådet

Representant
1. Ordförande
2. Ledamöter