Kommunala integrationsrådet

Kommunala integrationsrådet är ett forum för dialog mellan Lunds kommun och de ideella föreningar i Lund som har som syfte att främja integration.

I integrationsrådet vill kommunen kunna möta föreningarna i en ömsesidig dialog för att utbyta information och för att få synpunkter och idéer. Integrationsrådet kan föreslå integrationsfrämjande insatser för beslutande instanser som kommunstyrelsen och nämnderna, samt genom att svara på remisser. Integrationsrådet sammanträder fyra gånger varje år.

Rådet består av representanter från 14 föreningar och 14 politiker: vardera två från kommunstyrelsen, barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och byggnadsnämnden.

Sammanträdestider 2021

  • Tisdagen 2 mars, kl. 18.00
  • Tisdagen den 4 maj kl. 18:00

  • Tisdagen den 7 september kl. 18:00

  • Tisdagen den 2 november kl. 18:00

Kontakt

Ulrika Dagård
E-post: ulrika.dagard@lund.se

Se alla ledamöter i Kommunala integrationsrådet

Ledamöter
3. Föreningar
2. Förtroendevalda
1. Ordförande

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/kommunalaintegrationsradet