Kommunala funktionshinderrådet

Kommunala funktionshinderrådet är ett forum för dialog mellan Lunds kommun och Lunds funktionshinderföreningar.

Vad gör Funktionshinderrådet?

I Funktionshinderrådet informerar kommunen om verksamheten, planerade förändringar och om resultat av olika åtgärder som är eller kan bli aktuella för personer med funktionsnedsättning.

Funktionshinderrådet är också med och tar fram planen för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning i Lunds kommun.

Kommunala funktionshinderrådet sammanträder minst fyra gånger per år.

Vilka personer ingår i rådet?

Rådet består av ledamöter från olika nämnder och funktionshinderföreningar. Rådet kan kalla in ledamöter från exempelvis LKF. Ordföranden i rådet utses av kommunstyrelsen och vice ordförande utses bland företrädare för funktionshinderföreningarna.

Kontakta oss

Anne Jüriado Kammenhed, sekreterare
Telefon: 046-359 45 50
E-post: funktionshinderradet@lund.se

Föreningsrepresentanter under mandatperioden 2019–2022

Lundabygdens Dövas Förening

Christina Krol

SRF Lundabygden

 1. Lars Eisner
 2. Ann-Christin Fast

HSO

 1. Mai Almén
 2. Anders Sjögren
 3. Carolina Nordbeck
 4. Gerd Johansson
 5. Helena Fernholm
 6. Jeanette Persson
 7. Lars A Ohlsson
 8. Margareta Sjöstedt
 9. Mats-Peter Nilsson
 10. Nilla Bolding
 11. Oskar Krantz
 12. Vilhelm Ekensteen

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/kommunalafunktionshinderradet