Lunds brottsförebyggande råd

Lunds Brottsförebyggande Råd, LBRÅ, ska arbeta för att skapa en tryggare kommun att bo, leva och arbeta eller studera i. Rådet består av både kommunala företrädare och personer från andra verksamheter.

Till grund för det brottsförebyggande arbetet i Lunds Brottsförebyggande Råd ligger en överenskommelse mellan Lunds kommun och Närpolisområde Lund med årliga åtgärder. Lunds Brottsförebyggande råd är sammansatt av kommunala politiker och tjänstemän samt företrädare för andra verksamheter inom samhället.

Arbetet koordineras av en koordinator med hjälp av en mindre arbetsgrupp bestående av närpolischef samt kommunala företrädare. 

Lunds Brottsförebyggande Råd arbetar med social prevention i form av välfärdsreformer och arbete mot riskgrupper, samt med situationell prevention, vilket innebär att förändra situationer som inbjuder till brott. Exempel på det arbete som bedrivits genom rådet är seminarier kring trygghet och genus samt kring internet, cykel- och arbetslöshetsåtgärden Lundahoj, åtgärder kring skadegörelse på skolor samt inventering av otrygga platser i Lunds kommun.

Sammankallande

Lennart Larsson
Telefon: 046-35 84 63
E-post: lennart.larsson@lund.se

Sociala insatsgrupper

Lund är också en av de kommuner i Sverige somarbetar med sociala insatsgrupper för att förhindra eller tidigt bryta kriminalitet hos ungdomar.