Att arbeta med valet, röstmottagare

Nästa val, valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, hålls i september 2022.

Vill du bli en del av gänget som arbetar med valet?

Här anmäler du ditt intresse för att medverka

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se