Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden är den politiska styrelsen för utbildningsförvaltningen.

Öppna nämndsmöten för allmänheten

Nämndens sammanträden är offentliga och allmänheten är varmt välkommen att vara med och lyssna. Om det finns sekretessärenden och/eller myndighetsutövning med på agendan så hanteras de allra sist på mötet inom stängda dörrar.

Möteshandlingar för utbildningsnämnden

Denna nämnds förvaltning är utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen bedriver följande verksamheter:

 • Gymnasieskola
 • Gymnasiesärskola
 • Vuxenutbildning (grundläggande, gymnasial, yrkeshögskola och särvux
 • Svenskundervisning för invandrare (SFI)
 • ModersmålsverksamhetInternationell grundskola
 • IKT- samordning (tillsammans med barn- och skolförvaltningarna)
 • Samordnande skolhälsovård (tillsammans med barn- och skolförvaltningarna
 • Systemansvar för skolväsendets register- och verksamhetsprogram (tillsammans med barn- och skolförvaltningarna.)
 • Tillsyn och godkännande för enskilda förskolor och fristående skolbarnsomsorg
 • Insyn i fristående grund- och gymnasieskolor
 • Kommunens kontakt med enskilda förskolor och fristående skolor

 

Sammanträdestider, utbildningsnämnden 2020

Onsdagen den 22 januari, kl 17.00

Onsdagen den 19 februari, kl 17.00

Onsdagen den 18 mars, kl 17.00

Onsdagen den 22 april, kl 17.00

Onsdagen den 13 maj, kl 17.00

Torsdagen den 11 juni, kl 17.00

Onsdagen den 16 september, kl 17.00

Onsdagen den 14 oktober, kl 17.00

Onsdagen den 11 november, kl 17.00

Onsdagen den 9 december, kl 17.00

Ledamöter i utbildningsnämnden

Tidigare års möten och protokoll

Här hittar du protokoll från januari 2019 och tillbaka. Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se