Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden är den politiska styrelsen för utbildningsförvaltningen.

Öppna nämndsmöten för allmänheten

Nämndens sammanträden är offentliga och allmänheten är varmt välkommen att vara med och lyssna. Om det finns sekretessärenden och/eller myndighetsutövning med på agendan så hanteras de allra sist på mötet inom stängda dörrar.

Möteshandlingar för utbildningsnämnden

Denna nämnds förvaltning är utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen bedriver följande verksamheter:

 • Gymnasieskola
 • Gymnasiesärskola
 • Vuxenutbildning (grundläggande, gymnasial, yrkeshögskola och särvux
 • Svenskundervisning för invandrare (SFI)
 • ModersmålsverksamhetInternationell grundskola
 • IKT- samordning (tillsammans med barn- och skolförvaltningarna)
 • Samordnande skolhälsovård (tillsammans med barn- och skolförvaltningarna
 • Systemansvar för skolväsendets register- och verksamhetsprogram (tillsammans med barn- och skolförvaltningarna.)
 • Tillsyn och godkännande för enskilda förskolor och fristående skolbarnsomsorg
 • Insyn i fristående grund- och gymnasieskolor
 • Kommunens kontakt med enskilda förskolor och fristående skolor

 

Sammanträdestider, utbildningsnämnden 2019

Onsdagen den 23 januari, heldag

Onsdagen den 13 februari, kl 17.00

Onsdagen den 20 mars, kl 17.00

Onsdagen den 17 april, kl 17.00

Onsdagen den 15 maj, kl 17.00

Onsdagen den 18 juni, kl 17.00

Onsdagen den 18 september, kl 17.00

Onsdagen den 16 oktober, kl 17.00

Onsdagen den 13 november, kl 17.00

Onsdagen den 11 december, kl 17.00

Ledamöter i utbildningsnämnden

Tidigare års möten och protokoll

Här hittar du protokoll från januari 2019 och tillbaka. Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag