Socialnämnden

Socialnämnden är den politiska styrelsen för socialförvaltningen.

Mötestider, handlingar och protokoll för socialnämnden

Förvaltningens uppdrag är att stödja medborgare som för kortare eller längre tid behöver socialtjänstens insatser.

Socialförvaltningen fokuserar på:

  • barn/ungdomar och deras föräldrar
  • vuxna med missbruksproblematik eller psykiska funktionsnedsättningar
  • personer i behov av försörjningsstöd eller arbetsmarknadsåtgärder/rehabilitering
  • flyktingar.

Till förvaltningen hör också en tillståndsenhet med uppdrag att utfärda serveringstillstånd och utöva tillsyn, samt en kommunövergripande tjänst med uppdrag att samordna arbetet med att förebygga missbruk av alkohol, narkotika, dopingpreparat och tobak.

Socialförvaltningens sida

Tidigare års möten och protokoll

Här hittar du protokoll från januari 2019 och tillbaka. Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag