Renhållningsstyrelsen

Lunds renhållningsverk, LRV, samlar in allt hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i Lunds kommun.

Därutöver utförs gångbanerenhållning på uppdrag av drygt 3 000 fastighetsägare och gaturenhållning till tekniska förvaltningen. Renhållningsverket har också avtal med förpacknings- och tidningsinsamlingen för att samla in returmaterial via återvinningsstationer och fastighetsnära insamling i kommunen. Avtal finns också med vissa företag att ta hand om allt avfall från dessa. Verksamheten kännetecknas av att resurser ska sparas och miljön ska skyddas.

Möteshandlingar för renhållningsstyrelsen

Här hittar du kalender med sammanträdestider för samtliga nämnder

Om Lunds Renhållningsverk

Ledamöter i renhållningsstyrelsen

Tidigare års möten och protokoll

Här hittar du protokoll från januari 2019 och tillbaka. Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag