Överförmyndarnämnden

I varje kommun ska finnas en överförmyndarfunktion. I Lunds kommun finns en överförmyndarnämnd, vars ledamöter väljs av kommunfullmäktige.

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Nämnden sammanträder en gång i månaden och vid behov.

Förvaltningen kring att utse lämpliga personer som gode män, förvaltare och förmyndare sköts av överförmyndarenheten och dess tjänstemän.

Överförmyndarnämndens sammanträdestider 2019

Onsdagen den 23 januari, kl 14.00

Onsdagen den 13 februari, kl 14.00

Onsdagen den 13 mars, kl 14.00

Torsdagen den 11 april, kl 14.00

Onsdagen den 15 maj, kl 14.00

Tisdagen den 11 juni, kl 14.00

Onsdagen den 17 juli, kl 14.00 (preliminärt, för akuta ärende)

Onsdagen den 14 augusti, kl 14.00

Onsdagen den 11 september, kl 14.00

Onsdagen den 17 oktober, kl 14.00

Onsdagen den 13 november, kl 14.00

Onsdagen den 4 december, kl 14.00

Ledamöter i överförmyndarnämnden

Tidigare års möten och protokoll

Här hittar du protokoll från januari 2019 och tillbaka. Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag

Kontakt

Överförmyndarnämnden

PostadressBox 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bangatan 8
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: ofn@lund.se
Öppettider: Överförmyndarnämndens expedition har besökstid och telefontid helgfria vardagar klockan 1012. Övriga tider kan besök ske enligt överenskommelse.