Miljönämnden

Miljönämnden ska enligt lagstiftningen följa utvecklingen av miljö- och hälsoskyddsfrågorna i kommunen samt främja en för individen god hälsa och optimal miljö med tyngdpunkt på fysiska miljöfaktorer.

Miljönämnden är en myndighetsnämnd och nämndens verksamhet är i huvudsak reglerad i lagar och författningar. De viktigaste lagstiftningarna är miljöbalken och livsmedelslagen.

Möteshandlingar för miljönämnden

Denna nämnds förvaltning är miljöförvaltningen

Sammanträdestider för miljönämnden 2019

Onsdagen den 30 januari, kl 18.00

Torsdagen den 7 mars, kl 18.00

Torsdagen den 11 april, kl 18.00

Torsdagen den 9 maj, kl 18.00

Torsdagen den 13 juni, kl 18.00

Torsdagen den 12 september, kl 18.00

Torsdagen den 10 oktober, kl 18.00

Torsdagen den 14 november kl 18.00

Torsdagen den 12 december, kl 16.00

Ledamöter i miljönämnden

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se