Miljönämnden

Miljönämnden ska enligt lagstiftningen följa utvecklingen av miljö- och hälsoskyddsfrågorna i kommunen samt främja en för individen god hälsa och optimal miljö med tyngdpunkt på fysiska miljöfaktorer.

Miljönämnden är en myndighetsnämnd och nämndens verksamhet är i huvudsak reglerad i lagar och författningar. De viktigaste lagstiftningarna är miljöbalken och livsmedelslagen. Miljönämndens förvaltning är miljöförvaltningen.

Möteshandlingar för miljönämnden

Här hittar du kalender med sammanträdestider för samtliga nämnder

Miljöförvaltningens webbsida

Ledamöter i miljönämnden