Habostyrelsen

Habostyrelsens uppdrag är att på Habo Gård planera, utveckla och tillhandahålla lokaler och anläggningar främst för kommunens egna verksamheter men även för andra lundabaserade organisationer och enskilda kommuninvånare.

Uppdraget innefattar också att driva och utveckla verksamhet med målsättningen att skapa förutsättningar för god livskvalitet för i första hand äldre medborgare och medborgare med olika slags funktionsnedsättningar. Detta genom att erbjuda aktiviteter i en naturnära och lantlig miljö. Habostyrelsens uppdrag är också att i mån av utrymme erbjuda allmänheten möjligheter till verksamhet i lokalerna och anläggningarna utifrån efterfrågan.

Habostyrelsen ska även, i samarbete med Habostiftelsen, aktivt leda och följa upp drift och utveckling av lokaler, anläggningar och verksamhet så att dessa håller god kvalitet, är effektiva och bidrar till hållbarutveckling.

Möteshandlingar och protokoll för Habostyrelsen

Detta är Habo gård

 

Habostyrelsens sammanträdestider 2019

Tisdagen den 29 januari, kl 15.30, Ateljén, Kiliansgatan 12, Lund

Tisdag 16 april, kl 15.30, Rådhuset, Stortorget 7, Lund

Tisdag 11 juni, kl 15.30, Habo Gård, Habovägen 6, Lomma

Torsdag 12 september, kl 15.30, Rådhuset, Stortorget 7, Lund

Tisdag 17 december, kl 15.30, Habo Gård, Habovägen 6, Lomma

Ledamöter i Habostyrelsen

Kontakt

Habo gård

Postadress: Habovägen 6, 234 34 Lomma
Telefon: 046-359 45 75