Habostyrelsen

Habostyrelsens uppdrag är att på Habo Gård planera, utveckla och tillhandahålla lokaler och anläggningar för kommunens egna verksamheter men även för lundabaserade organisationer som har verksamhet för seniorer och personer med funktionsnedsättning.

Uppdraget innefattar också att driva och utveckla verksamhet med målsättningen att skapa förutsättningar för god livskvalitet för i första hand äldre medborgare och medborgare med olika slags funktionsnedsättningar. Detta genom att erbjuda aktiviteter i en naturnära och lantlig miljö.

Habostyrelsen ska även, i samarbete med Habostiftelsen, aktivt leda och följa upp drift och utveckling av lokaler, anläggningar och verksamhet så att dessa håller god kvalitet, är effektiva och bidrar till hållbar utveckling.

Möteshandlingar och protokoll för Habostyrelsen

Detta är Habo gård

 

Habostyrelsens sammanträdestider 2020

Tisdag 28 januari, kl 15.00, Rådhuset, Stortorget 7, Lund

Tisdag 28 april, kl 15.00, Rådhuset, Stortorget 7, Lund

Torsdag 14 maj, kl 15.30, Habo Gård, Habovägen 6, Lomma

Tisdag 15 september, kl 15.00, Rådhuset, Stortorget 7, Lund

Torsdag 10 december, kl 13.00, Habo Gård, Habovägen 6, Lomma

Ledamöter i Habostyrelsen

Kontakt

Habo gård

Postadress: Habovägen 6, 234 34 Lomma
Telefon: 046-359 45 75