Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar genom sin förvaltning, Stadsbyggnadskontoret, för den fysiska planeringen av Lund. Nämnden tar fram kommunens översiktsplan med fördjupningar, områdesbestämmelser och detaljplaner.

Byggnadsnämnden ansvarar via stadsbyggnadskontoret också för handläggning av bygglov och anmälan, tekniska samråd, obligatorisk ventilationskontroll, samt tillsyn av hissar och energideklarationer. På kontorets ansvar ligger också kartframställning, mätningsverksamhet och fastighetsbildning.

Byggnadsnämnden ansvarar via stadsbyggnadskontoret också för rådgivning och upplysningar till allmänheten, företag och organisationer. I verksamheten ingår också arbete med infrastruktur- och trafikplanering, kulturminnesvård, grönstruktur, och tillgänglighetsrådgivning.

Mötestider, möteshandlingar och protokoll för byggnadsnämnden

Så här arbetar Stadsbyggnadskontoret

Tidigare års möten och protokoll

Här hittar du protokoll från januari 2019 och tillbaka. Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag