Barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden ansvarar för förskole- och grundskoleverksamhet samt skolbarnomsorgen i Lunds kommun.

Möten och protokoll för barn- och skolnämnden

Denna nämnds förvaltning är barn- och skolförvaltningen

 

Sammanträdestider, barn- och skolnämnden

Sammanträdestider 2020

Torsdagen den 23 januari, kl 17.30

Tiderna för 2020 är i övrigt inte fastställda ännu.

Sammanträdestider 2019

Onsdagen den 23 januari, kl 17.00

Onsdagen den 27 februari, kl 17.00

Onsdagen den 20 mars, kl 17.00

Onsdagen den 24 april, kl 17.00

Tisdagen den 28 maj, kl 17.00

Onsdagen den 19 juni, kl 17.00

Onsdagen den 28 augusti, heldag

Onsdagen den 18 september, kl 17.00

Onsdagen den 23 oktober, kl 17.00

Onsdagen den 20 november, kl 17.00

Onsdagen den 11 december, kl 17.00

Här hittar du ledamöter och sammanträdestider för barn- och skolnämnden.

Tidigare års möten och protokoll

Här hittar du protokoll från januari 2019 och tillbaka. Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se