Kommunstyrelsens sammanträdestider

Kommunstyrelsens sammanträdestider

Kommunstyrelsens sammanträdestider 2019

Torsdagen den 10 januari, kl 14.00

Onsdagen den 6 februari, kl 14.00

Onsdagen den 6 mars, kl 14.00

Onsdagen den 3 april, kl 14.00

Torsdagen den 2 maj, kl 14.00

Onsdagen den 22 maj, kl 13.00

Onsdagen den 19 juni, kl 14.00

Onsdagen den 14 augusti, kl 14.00

Onsdagen den 4 september, kl 14.00

Onsdagen den 2 oktober, kl 14.00

Onsdagen den 6 november, kl 14.00

Onsdagen den 4 december, kl 14.00

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se