Ledamöter i kommunstyrelsen

Här kan du läsa mer om ledamöter i kommunstyrelsen. Klicka på namnen för mer information.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se