Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen i Lund består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Kommunstyrelsen leder och samordnar den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en särskild uppsiktsplikt över nämndernas verksamhet, men också över de kommunala bolagen. Styrelsen har därigenom ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen arbetar till största delen med övergripande planering och förutsättningar för kommunens verksamheter. 

Kommunstyrelsens uppdrag är att:

  • övergripande ansvara för utvecklingen av hela den kommunala verksamheten
  • leda och samordna kommunens angelägenheter
  • ansvara för särskilda verksamheter
  • främja långsiktig hållbarhet
  • övervaka fastställda mål, planera och svara för löpande förvaltning
  • ha en stärkt roll för de strategiska frågorna och ett kommungemensamt helhetsperspektiv.

Sedan valet 2018 har den så kallade Lundakvintetten, som består av Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och FörNyaLund, majoritet i kommunstyrelsen. Tillsammans har de 7 av kommunstyrelsens 13 platser.

Du hittar aktuella möten och protokoll för kommunstyrelsen på möten Lund

Här hittar du kalender med sammanträdestider för kommunstyrelsen och samtliga nämnder

Kommunalråd och oppositionsråd

Här kan du läsa mer om ledamöter i kommunstyrelsen. Klicka på namnen för mer information.

Tidigare års möten och protokoll

Här hittar du protokoll från januari 2019 och tillbaka. Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag