Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen i Lund består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Kommunstyrelsen leder och samordnar den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en särskild uppsiktsplikt över nämndernas verksamhet, men också över de kommunala bolagen. Styrelsen har därigenom ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen arbetar till största delen med övergripande planering och förutsättningar för kommunens verksamheter. 

Kommunstyrelsens uppdrag är att:

  • övergripande ansvara för utvecklingen av hela den kommunala verksamheten
  • leda och samordna kommunens angelägenheter
  • ansvara för särskilda verksamheter
  • främja långsiktig hållbarhet
  • övervaka fastställda mål, planera och svara för löpande förvaltning
  • ha en stärkt roll för de strategiska frågorna och ett kommungemensamt helhetsperspektiv.

Du hittar aktuella möten och protokoll för kommunstyrelsen på möten Lund

Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunstyrelsens sammanträdestider

Kommunstyrelsens sammanträdestider 2020

Torsdagen den 9 januari, kl 14.00

Tisdagen den 4 februari, kl 14.00

Onsdagen den 4 mars, kl 14.00

Onsdagen den 1 april, kl 14.00

Ondagen den 6 maj, kl 14.00

Tisdagen den 19 maj, kl 13.00

Onsdagen den 10 juni, kl 14.00

Onsdagen den 12 augusti, kl 14.00

Onsdagen den 2 september, kl 14.00

Onsdagen den 7 oktober, kl 14.00

Onsdagen den 4 november, kl 14.00

Onsdagen den 2 december, kl 14.00

Här kan du läsa mer om ledamöter i kommunstyrelsen. Klicka på namnen för mer information.

Tidigare års möten och protokoll

Här hittar du protokoll från januari 2019 och tillbaka. Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se