Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Varnings- och informationssystemet VMA, viktigt meddelande till allmänheten, används vid olyckor och allvarliga händelser samt för att varna för och informera om störningar i samhällsviktiga funktioner och i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

Signalen hörs i 7 sekunder i taget med 14 sekunders tystnad emellan. När faran är över hörs en annan längre signal. Signalerna provas kl 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

När du hör signalen ska du:

  1. Gå inomhus. 
  2. Stänga alla dörrar, fönster ventiler och fläktar.
  3. Lyssna på radio eller se på TV, där du får mer information.