Seniorer och riskgrupper

Lunds kommuns fokus är att skydda de äldre och andra riskgrupper och det finns tydliga rutiner för att minska smittspridningen bland både brukare och personal. Vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv för vårdpersonal och utvecklingen i samhället för att direkt kunna anpassa vårt vård- och omsorgsarbete.

Frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Aktuell lägesbild för covid-19

Just nu finns det 27 konstaterat smittade brukare med covid-19 på särskilda boenden inom både kommunal och privat regi i Lunds kommun.

Aktuell statistik redogörs till Socialstyrelsen en gång i veckan. Där finns statistik för hela landet.

Statistik om covid-19 på Socialstyrelsens webbplats

För dig som vill ha hjälp

Tllhör du en riskgrupp och vill ha stöttning med vardagsärenden? Längtar du efter någon att prata med? 

Information om vilken hjälp du kan få

Så arbetar äldreomsorg och LSS-verksamheter med anledning av coronaviruset och covid-19

För att skydda brukare ska all personal stanna hemma även vid milda symtom, samt stanna hemma två symtomfria dagar. Vi är noggranna med att följa hygienrutiner och använder lämplig skyddsutrustning vid behov. När någon brukare misstänks eller konstateras ha covid-19 har vi tät kontakt med Region Skåne och vidtar strikta åtgärder för att skydda andra.

Äldreomsorgens arbete med covid-19

LSS-verksamheternas arbete med covid-19

Träffpunkter för seniorer stängda

På grund av den ökade smittspridningen håller alla träffpunkter för seniorer stängt. Träffpunkterna kommer att vara stängda till och med 31 december. Datumet för stängning kan komma att förlängas beroende på hur smittspridningen utvecklar sig.

Träffpunkter för seniorer

Digitala Träffpunkten

Den Digitala Träffpunkten fortsätter att bjuda våra seniorer på digital underhållning på Youtube, Facebook och Lund.se

Digitala Träffpunkten

Lunchrestauranger stängda

Lunchrestauranger för pensionärer håller stängt till och med den 31 januari 2021. 

Anhöriga

Som anhörig till en person i riskgrupp för covid-19 har du en viktig roll. Du kan hjälpa och stötta din närstående genom att:

  • informera om Folkhälsomyndighetens rekommendationer för riskgrupper
  • ringa eller hålla kontakten på andra sätt
  • hjälpa till med vardagsärenden såsom att handla eller gå ut med hunden
  • informera om möjligheten att ansöka om stöttning med vardagsärenden från en volontär

Om du som anhörig vill ha stöd, råd eller bara prata med någon är du välkommen att ringa Anhörigcenter. Stödsamtalen är kostnadsfria och vi som stöttar dig har tystnadsplikt.

Telefonnummer och telefontider till Anhörigcenter

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/covidriskgrupp