Seniorer och riskgrupper

På grund av situationen med coronavirus och sjukdomen covid-19 råder Folkhälsomyndigheten alla över 70 år att stanna hemma och inte röra sig i folksamlingar, samt att begränsa sina nära kontakter med andra de kommande veckorna. Det innebär bland annat att man så långt möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Även personer i riskgrupperna bör vara försiktiga med att vistas ute. Personer i hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes, tillhör riskgrupperna.

Läs mer om riskgrupper på Folkhälsomyndighetens webbplats

Inga besök på äldreboenden, korttidsboenden och LSS-bostäder

För att skydda våra boende och minimera riskerna för smitta tar vi inte emot några besök på kommunens äldreboenden, korttidsboenden och LSS-bostäder. Detta gäller fram till och med 30 april och kan vid behov förlängas. Självklart görs vissa undantag i dialog med enhetschef om det finns speciella skäl, som exempelvis palliativ vård.

På LSS-bostäder kan undantag göras beroende på infektionsrisken hos de boende. Eventuella undantag beslutas i samråd mellan enhetschef och verksamhetschef.

Har du som anhörig frågor eller vill komma i kontakt med en boende är du välkommen att ringa oss.

Kontaktuppgifter

Äldreboenden

Gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning

Servicebostäder för personer med funktionsnedsättning

Korttidsboende Höjeågården

Träffpunkter och lunchrestauranger för pensionärer stängda

Kommunens lunchrestauranger och träffpunkter för pensionärer håller stängt till och med 30 april. Vid behov kan detta förlängas.

Stöttning med vardagsärenden för personer i riskgruppen

Lunds kommun erbjuder i vanliga fall sina medborgare olika tjänster, aktiviteter och mötesplatser som bidrar till välbefinnande och hälsa. På grund av smittorisk av coronaviruset är mycket av den ordinarie verksamheten inställd. I dessa tider krävs extraordinära insatser. Vi vill gärna stötta utsatta riskgrupper med livsnödvändiga insatser genom att samordna och organisera frivilligarbete.

Den här typen av stöd riktar sig främst till dem som i dag inte får någon stöttning från Lunds kommun. I första hand kommer de som är i riskgrupper att prioriteras. Du kan antingen ansöka via e-tjänsten nedan, eller ringa till oss.

Exempel på tjänster som frivilliga kan tänkas utföra är att handla, gå ut med hunden eller köpa receptfria läkemedel.

Hit kan du som behöver stöttning ringa: 046-359 48 72

Jag är i behov av stöttning

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se