Nyheter med anledning av coronaviruset covid-19

Mars

2020-03-31

Lägesbild tisdag den 31 mars med anledning av arbetet med covid-19

Lunds kommun vill kunna erbjuda skolmat till gymnasieelever som studerar på distans. För att det ska vara möjligt krävs dialog med samarbetskommunerna och särskild planering. Det är en av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2020-03-30

Lunds kommun möjliggör ensamresor inom färdtjänsten till följd av coronapandemin

För att bidra till minskad spridning av coronasmittan inför nu Lunds kommun en möjlighet för färdtjänstresenärer att resa ensamma med färdtjänsten under vissa tider på dagen.

2020-03-30

Lägesbild måndag den 30 mars med anledning av arbetet med covid-19

Hanteringen av coronapandemin fortsätter inom Lunds kommun och idag introduceras nya åtgärder: Lunds kommun möjliggör från och med idag ensamresor inom färdtjänsten. Äventyrsbadet på Högevall stängs. Allt fler möten och evenemang skjuts på framtiden eller genomförs digitalt. 

2020-03-27

Lunds kommun och fastighetsägare i dialog för att stötta näringsidkare

Den ansträngda situationen i och med coronaviruset covid-19 slår hårt mot näringsidkare, småföretagare och centrumhandeln. Under fredagen bjöd Fastighetsägarna Syd och Lunds kommun in kommunens fastighetsägare till dialog.

2020-03-27

Lägesbild fredag den 27 mars med anledning av arbetet med covid-19

Förstärkt företagslots, förlängt besöksförbud på äldreboenden och uppdaterade rutiner för att säkerställa kommunens verksamhet. Det är några av de aktuella frågor som hanteras just nu inom Lunds kommun i samband med coronautbrottet.

2020-03-26

Lägesbild torsdag den 26 mars med anledning av arbetet med covid-19

Stabilt personalläge, fokus på skyddsutrustning och riktlinjer för kommunala restauranger. Det är några av de saker som hanteras inom ramen för Lunds kommun arbete med effekterna av covid-19.

2020-03-25

Lägesbild onsdag den 25 mars med anledning av arbetet med covid-19

Att få fram skyddsutrustning till våra verksamheter, att säkerställa personalförsörjning och att vidta åtgärder i kommunens restaurangmiljöer för minskad smittspridning. Det är onsdagens fokus på arbetet med att hantera effekterna av covid-19.

2020-03-25

”Om inte Lundaborna kan komma till kulturen, får kulturen komma till Lundaborna” - #kulturströmlund

Det är svåra tider för många i vårt samhälle just nu, likaså för alla kulturutövare i vår stad. När vi inte fysiskt kan samlas för att uppleva kultur fylls våra flöden med nya kreativa digitala inspel. Kulturförvaltningen Lunds kommun öppnar nu upp #kulturströmlund för att skapa en mötesplats att samlas kring och sprida det som görs i Lund.

2020-03-24

Lägesbild tisdag den 24 mars med anledning av arbetet med covid-19

Arbetet att hantera effekterna av coronaviruset covid-19 i Lunds kommun fortsätter. Stort fokus ligger på att följa och analysera hur sjukfrånvaron utvecklas i kommunen för att kunna säkra personalförsörjningen.

2020-03-23

Pressträffar med undertexter

Den 17 mars och 20 mars genomfördes två pressträffar. Dessa spelades in och är nu textade. Ni hittar dem nedan.

2020-03-23

Lägesbild måndag 23 mars med anledning av arbetet med covid-19

Ett intensivt arbete pågår i Lunds kommun för att hantera effekterna av coronaviruset covid-19. Arbetet handlar om att säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan bedrivas. Störst fokus just nu ligger på att säkra personalförsörjningen och tillgången på skyddsutrustning.

2020-03-20

Lägesbilden i Lunds kommun med anledning av coronaviruset covid-19

Lunds kommun avslutar en exceptionell vecka i samband med situationen kopplat till coronaviruset covid-19. En lång rad åtgärder har genomförts de senaste dagarna.

2020-03-20

Ny tjänst för att stötta behövande

På Lunds kommun blir vi dagligen kontaktade av personer som på olika sätt vill engagera sig och stötta dem som i coronavirusets spår behöver assistans med enklare göromål. Nu lanseras därför två e-tjänster: en för dig som behöver stöttning och en för dig som vill anmäla dig som volontär.

2020-03-19

Aktuellt med anledning av coronaviruset covid-19. 2020-03-19

Lunds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset covid-19. Här listar vi dagligen åtgärder som kommunen genomfört för att begränsa smittspridning i våra verksamheter.

2020-03-19

Lunds kommun lanserar åtgärdspaket för att hjälpa Lunds företagare och föreningar

Oron för coronaviruset covid-19 slår hårt mot ​Lunds företagare och handel. Nu presenterar Lunds kommun en rad åtgärder för att bibehålla vår levande stadskärna, livskraftiga företag och rika föreningsliv även i framtiden.

2020-03-18

Aktuellt med anledning av coronaviruset covid-19, 2020-03-18

Lunds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset covid-19. Här listar vi dagligen åtgärder som kommunen genomfört för att begränsa smittspridning i våra verksamheter.

2020-03-17

Aktuellt med anledning av coronaviruset covid-19, 2020-03-17

Lunds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset covid-19. Här listar vi dagligen några av de åtgärder som kommunen genomfört för att begränsa smittspridning i våra verksamheter.

2020-03-17

Distansundervisning i gymnasieskolan och vuxenutbildningen (uppdaterad 20 mars)

Från och med den 18 mars 2020 ska alla elever på gymnasieskolorna och vuxenutbildningen i Lund studera hemifrån enligt schema. Rekommendationerna gäller inte gymnasiesärskolan.

2020-03-16

Aktuellt med anledning av coronaviruset covid-19, 2020-03-16

Lunds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset covid-19. Här listar vi dagligen åtgärder som kommunen genomfört för att begränsa smittspridning i våra verksamheter.

2020-03-14

Stängd gräns mot Danmark påverkar trafiken

Den danska regeringen har beslutat att delvis stänga gränsen från och med lördag 14 mars klockan 12:00 för att hindra spridningen av coronaviruset. Beslutet påverkar alla resor till och från Danmark med tåg, bil, färja eller annat färdmedel.

2020-03-12

Regeringsbeslut påverkar arrangemang i Lunds kommun

Regeringens förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare påverkar planerade arrangemang i Lunds kommun. Bland annat ställs God Morgon Lund och Lund Grand Prix in. Även arrangemang med färre deltagare kan komma att ställas in, efter genomförd riskbedömning av ansvarig chef.