Näringsliv och företag

Här hittar du som företagare i Lund samlad information kring vilka åtgärder för näringslivet som i rådande situation vidtas för att minska de negativa effekterna av coronakrisen. Då det råder stor osäkerhet och läget kan förändras snabbt rekommenderar vi dig att hålla dig uppdaterad via myndigheternas webbplatser.

Frågor och svar
Hyressänkning för näringsidkare i kommunens fastigheter – vad innebär det?
Vad gäller för fakturor till Lunds kommun?
Vad innebär förlängd betaltid på hyror?
Förlängd betalningstid för fakturor och avgifter – vad innebär det?