Näringsliv och företag

Här hittar du information kring vilka åtgärder för näringslivet som i rådande situation vidtas för att minska de negativa effekterna av coronapandemin.

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

För att förhindra spridning av covid-19 gäller från och med 1 juli 2020 en lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus (även vid entréer till sådana lokaler och områden) är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Kommunerna ansvarar för tillsynen och har även befogenhet att meddela förelägganden och tillfälligt stänga ett serveringsställe. Vid synpunkter på serveringsställen, kontakta miljöförvaltningen:

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Affisch: Nya regler för serveringsställen

Information till restauranger och krogar med anledning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Förbud att servera alkohol från klockan 22 

Den 20 november infördes ett förbud mot alkoholservering på restauranger från klockan 22 varje dag. Detta följs upp med tillsyn för att säkra att smittspridningen av Covid-19 kan begränsas så mycket som möjligt.

Tolkningen av restriktionen som görs här i Lund är att restauranggästerna inte behöver lämna lokalen klockan 22 utan kan sitta kvar vid sitt bord när serveringen övergår till folköl/alkoholfritt. Detta istället för att gå ut från serveringsstället under en halvtimme och sedan bli insläppta igen klockan 23. Denna tolkning är gjord i syfte att minska smittrisken, då gästerna sitter kvar under ordnade former istället för att alla ska ta sig ut samt senare in igen. Det finns inte heller något stöd i lagen för att tömma lokalen och stänga under denna halvtimme.

Enligt den tillsyn som gjorts hittills av Tillståndsenheten i samarbete med polisen bedöms restaurangerna följa förbudet.  Tillsynen visar även att många restauranger väljer att stänga helt från klockan 22. Tillståndsenheten informerar tillståndshavare löpande för att underlätta för dem i deras verksamheter.

Mer information om serveringstillstånd och kontaktuppgifter till Tillståndsenheten hittar du här. 

Bli leverantör av personalbonus 2020

Lunds kommuns medarbetare kommer att ges en personalbonus i form av ett digitalt presentkort på 1000 kronor som kan användas i det lokala näringslivet i Lunds kommun, som ett tack för hårt arbete under coronapandemin. Nu kan du anmäla ditt företag som leverantör. 

Personalbonus 2020

Material för nedladdning

Lunds kommun har tagit fram material med kortfattade budskap om att undvika folksamlingar för fri användning.

Tack! Tillsammans håller vi 2 meter avstånd - kvinna.pdf

Tack! Tillsammans håller vi 2 meter avstånd - man.pdf

Affisch: Tillsammans undviker vi smitta 

Affisch: Undvik att bli smittad eller att smitta andra 

Lundasupport – kostnadsfri rådgivning till företag med anledning av covid-19

Lundasupport är ett initiativ som erbjuder företagsstöd via Lunds aktörer för innovation och entreprenörskap tillsammans med Lunds kommun.

Kontakta Lundasupport

Lunds kommuns Företagslots

Företagslotsen finns till för att hjälpa dig och guida dig rätt. Vi finns här för att ta emot dig och lyssna på vilka utmaningar din verksamhet står inför. 

Kontakta Företagslotsen

Enskilda huvudmän för fristående förskolor och skolor

Lunds kommun har samlat information till enskilda huvudmän för fristående förskolor och skolor om vad som gäller vid en eventuell skolstängning och covid-19.

Samlad information till enskilda huvudmän

Privata assistansbolag

Lunds kommun har samlat information om några av de mest ställda frågorna från assistansbolag gällande hantering av covid-19.

Här hittar du samlad information till privata assistansbolag. 

Frågor och svar

Frågor och svar
Hyressänkning för näringsidkare i kommunens fastigheter – vad innebär det?
Vad gäller för fakturor till Lunds kommun?
Vad innebär förlängd betaltid på hyror?
Förlängd betalningstid för fakturor och avgifter – vad innebär det?