Näringsliv och företag

Här hittar du som företagare i Lund samlad information kring vilka åtgärder för näringslivet som i rådande situation vidtas för att minska de negativa effekterna av coronakrisen. Då det råder stor osäkerhet och läget kan förändras snabbt rekommenderar vi dig att hålla dig uppdaterad via myndigheternas webbplatser.

Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

För att förhindra spridning av covid-19 kommer en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen att börja gälla från och med den 1 juli 2020. Lagen innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus (även vid entréer till sådana lokaler och områden) är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Ny regler för serveringsställen

Information på Folkhälsomyndighetens webbplats

Information från Länsstyrelsen om serveringsställen

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmäna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Material för nedladdning

Undvik folksamlingar och sitt inte för nära varandra på uteserveringar. Lunds kommun har tagit fram material med kortfattade budskap för fri användning.

Affisch: Tack! Tillsammans håller vi 2 meters avstånd – man

Affisch: Tack! Tillsammans håller vi 2 meters avstånd – kvinna

Affisch: Tillsammans undviker vi smitta 

Affisch: Undvik att bli smittad eller att smitta andra 

Lundasupport – kostnadsfri rådgivning till företag med anledning av covid-19

Lundasupport erbjuder kostnadsfri rådgivning för näringsliv och organisationer via Lunds aktörer för innovation och entreprenörskap. I dagsläget består initiativet av Lunds kommun tillsammans med Lunds universitet, Medicon Village, Ideon, Lunds NyföretagarCentrum, Ideon Innovation, Smile Incubator, Ideon Science Park, Win Water Accelerator och Venture Lab. Du når Lundasupport vardagar klockan 9–16 på telefon 046-359 90 20 och via e-post:

lundasupport@futurebylund.se

Här kan du läsa mer om Lundasupport

Lunds kommuns Företagslots

Lunds kommuns Företagslots finns till för att hjälpa dig och guida dig rätt. Vi finns här för att ta emot dig och lyssna på vilka utmaningar din verksamhet står inför. Vi tar också tacksamt emot information från dig om din verksamhet har resurser som på olika sätt kan vara till hjälp i den rådande situationen. Har du frågor eller information att ge går det bra att mejla oss.

Kontakta Företagslotsen

Information till enskilda huvudmän för fristående förskolor och skolor

Lunds kommun får frågor om vad som gäller vid ett regeringsbeslut om stängning av förskolor och skolor. Därför har vi samlat information till enskilda huvudmän för fristående förskolor och skolor om vad som gäller vid en eventuell skolstängning.

Samlad information till enskilda huvudmän

Information till privata assistansbolag

Lunds kommun har samlat information om några av de mest ställda frågorna från assistansbolag gällande hantering av covid-19.

Här hittar du samlad information till privata assistansbolag. 

Frågor och svar

Här nedan samlar vi frågor och svar om Lunds kommuns åtgärdspaket till stöd för företagare. 

Frågor och svar
Övertalig personal i drabbade företag har möjlighet att arbeta i kommunen – hur anmäler man intresse?
Avgiftsfri food truck – vad gäller?
Avgiftsfri torghandel – vad gäller?
Hyressänkning för näringsidkare i kommunens fastigheter – vad innebär det?
Kan man pausa avfallshämtningen?
Vad gäller för fakturor till Lunds kommun?
Vad innebär förlängd betaltid på hyror?
Tillsynsbesök och tillståndsärenden – vad gäller?
Tillsynsavgifter senareläggs – vad innebär det?
Förlängd betalningstid för fakturor och avgifter – vad innebär det?
Avgiftsfri uteservering och butiksyta utomhus – vad gäller?
Sänkta parkeringsavgifter i anslutning till sjukhuset

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se