Näringsliv och företag

Här hittar du som företagare i Lund samlad information kring vilka åtgärder för näringslivet som i rådande situation vidtas för att minska de negativa effekterna av coronakrisen. Då det råder stor osäkerhet och läget kan förändras snabbt rekommenderar vi dig att hålla dig uppdaterad via myndigheternas webbplatser.

Lundasupport – kostnadsfri rådgivning till företag med anledning av covid-19

Lundasupport erbjuder kostnadsfri rådgivning för näringsliv och organisationer via Lunds aktörer för innovation och entreprenörskap. I dagsläget består initiativet av Lunds kommun tillsammans med Lunds universitet, Medicon Village, Ideon, Lunds NyföretagarCentrum, Ideon Innovation, Smile Incubator, Ideon Science Park, Win Water Accelerator och Venture Lab. Du når Lundasupport vardagar klockan 9–16 på telefon 046-359 90 20 och via e-post:

lundasupport@futurebylund.se.

Här kan du läsa mer om Lundasupport

Lunds kommuns Företagslots

Lunds kommuns Företagslots finns till för att hjälpa dig och guida dig rätt. Vi finns här för att ta emot dig och lyssna på vilka utmaningar din verksamhet står inför. Vi tar också tacksamt emot information från dig om din verksamhet har resurser som på olika sätt kan vara till hjälp i den rådande situationen. Har du frågor eller information att ge går det bra att mejla oss.

Kontakta Företagslotsen

Information till enskilda huvudmän för fristående förskolor och skolor

Lunds kommun får frågor om vad som gäller vid ett regeringsbeslut om stängning av förskolor och skolor. Därför har vi samlat information till enskilda huvudmän för fristående förskolor och skolor om vad som gäller vid en eventuell skolstängning.

Samlad information till enskilda huvudmän

Frågor och svar

Här nedan samlar vi frågor och svar om Lunds kommuns åtgärdspaket till stöd för företagare. 

Frågor och svar
Övertalig personal i drabbade företag har möjlighet att arbeta i kommunen – hur anmäler man intresse?
Avgiftsfri food truck – vad gäller?
Avgiftsfri torghandel – vad gäller?
Hyressänkning för näringsidkare i kommunens fastigheter – vad innebär det?
Kan man pausa avfallshämtningen?
Vad gäller för fakturor till Lunds kommun?
Vad innebär förlängd betaltid på hyror?
Tillsynsbesök och tillståndsärenden – vad gäller?
Tillsynsavgifter senareläggs – vad innebär det?
Förlängd betalningstid för fakturor och avgifter – vad innebär det?
Avgiftsfri uteservering och butiksyta utomhus – vad gäller?
Avgiftsfri parkering och sänkta parkeringsavgifter – vad gäller?

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se