Förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem

Lunds kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det betyder att friska barn och elever kan gå till förskolan och skolan som vanligt.

Vad gör förskolor, skolor och fritidshem för att minimera smittspridning?

För att minimera smittspridningen görs anpassningar av verksamheten på förskolor, skolor och fritidshem. Åtgärderna varierar beroende på behov och förutsättningar. Några exempel på åtgärder som kan vidtas är att vi:

  • Ökar avstånd mellan sittplatser, matsal och andra utrymmen
  • Undviker större samlingar av barn och elever
  • Minimerar aktiviteter som samlar många personer
  • Ser över möjligheterna att förlägga verksamhet och raster utomhus

Friska barn måste vara i skolan

Om ditt barn är fullt friskt och går i grundskolan eller grundsärskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Om ett barn eller en elev blir sjuk under dagen ska barnet/eleven gå hem så snabbt som möjligt. Om ditt barn inte brukar gå hem själv ber vi dig som förälder/vårdnadshavare att snarast möjligt hämta ditt barn efter att du blivit kontaktad av personal.

Så här hanterar vi information vid konstaterade fall av covid-19 i förskolor, grundskolor och grundsärskolor

Vid konstaterade fall av covid-19 följer Lunds kommuns kommunala förskolor och skolor de rekommendationer och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skåne ger. När det gäller information så innebär det att Smittskydd Skåne beslutar vilka elever, vårdnadshavare och medarbetare som är i behov av att veta om elever och personal har utsatts för en eventuell smitta. De som har fått information om att de kan ha varit utsatta för smitta bör stanna hemma vid minsta symtom och testa sig för covid-19.

Vem kan besluta om stängning eller övergång till fjärr- eller distansundervisning vid fall av covid-19?

Om det förekommer flera fall på en enskild skola är det smittskyddsläkaren tillsammans med skoldirektören som beslutar hur skolan ska hantera situationen. Enskild rektor kan inte besluta om en skola ska stänga eller ha distansundervisning på grund av flera fall av covid-19.

Hur vet jag om mitt barn ska stanna hemma?

Det är viktigt att barn och elever undviker att sprida smitta vidare på förskolan eller skolan. Lunds kommun följer Folkhälsomyndighetens och Region Skånes rekommendationer. Just nu har Skåne skärpta allmänna råd. Information om när barn och vuxna ska stanna hemma hittar du på Region Skånes sidor på 1177.se

Information från Region Skåne på 1177.se

När syskon eller andra familjemedlemmar är sjuka

Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är ska följa de rekommendationer som finns för hushållsnära kontakter och stanna hemma från förskola och skola. Förhållningsregler kring hur länge barnet ska stanna hemma samt eventuell rekommendation av provtagning ges av Smittskydd Skåne. 

Barn behöver inte vara hemma om hushållskontakt väntar på provsvar utan först när smitta hos någon i hushållet konstaterats via provsvar.

Information om vad som när någon i hushållet är bekräftad smittad av covid-19 på 1177.se

Vad gäller om jag som vårdnadshavare eller annan anhörig hör till en riskgrupp?

Eftersom varken regeringen eller huvudmannen (i detta fall Lunds kommun) beslutat om skolstängning, ska friska barn vara i skolan och ta del av undervisningen på plats. Verksamheterna inom barn- och skolförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer för att säkerställa att risken för smitta minskas.

Det betyder att vårdnadshavare inte kan behålla sina barn hemma med hänvisning till risk för dem själva om de hör till en riskgrupp. Man kan inte heller hänvisa till andra anhöriga i riskgrupper. Barnens rätt till utbildning gäller även i dessa fall och undervisningen sker på plats för friska barn.

Vad gäller för barn som är hemma med symtom – hur kan de delta i skolarbetet?

Det är rektor som ansvarar för hur arbetet i respektive enhet organiseras så att elever som är hemma med lindriga sjukdomssymtom kan följa skolarbetet. Som exempel kan ansvariga för respektive årskurs skicka information i veckobrevet om vad som kommer att behandlas inom respektive ämne under kommande vecka. På så sätt kan de elever som är hemma med symtom, i de fall de har möjlighet att göra det, arbeta med uppgifterna hemifrån.

I övrigt fungerar det som vanligt: sjuka barn ska vara hemma och vila, friska barn ska vara i skolan.

Sjukanmälan

Tänk på att det är viktigt att du fortsätter att anmäla eventuell frånvaro av dina barn varje dag.

Länkar till Lunds kommuns skolsystem hittar du på Skolportalen

Vad gäller om jag är permitterad från arbetet?

Det finns i nuläget inget beslut om förändrad vistelsetid för barn vars vårdnadshavare i någon grad permitterats från sitt arbete. Vistelsetiden är därmed i nuläget densamma som tidigare beslutats – alltså densamma som beviljats innan man blev permitterad.

 

Luciafirande och julavslutningar

Vårdnadshavare eller andra anhöriga kommer inte att kunna vara med vid årets luciafirande eller julavslutningar. Alla förskolor och skolor kommer att göra sitt yttersta för att det trots detta ska bli fina och minnesvärda stunder för våra barn och elever.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor?

Vi har full förståelse för att det finns många frågor med anledning av den situation som nu råder. Våra förskolor, grundskolor, grundsärskolor och fritidshem arbetar fortsatt med att ge barnen den bästa möjliga utbildning, omsorg och tillsyn. Vi gör allt vi kan för att ge barnen de bästa förutsättningarna utifrån de rådande omständigheterna.

Om du har frågor, synpunkter eller vill ha kontakt så kan du kontakta rektorn på ditt barns förskola eller skola. Du kan också kontakta oss på barn- och skolförvaltningen centralt via vår e-postadress barnochskola@lund.se.

Du kan också kontakta Lunds kommun via medborgarcenter på 046-359 50 00.